kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Figurka zobrazuje horní polovinu postavy ženy s hlavou nepoměrně velkou oproti zbytku těla.

Počátkem roku 2020 byla zaznamenána informace o nálezu neobyčejné bronzové figurky v bezprostřední blízkosti oppida Staré Hradisko. Artefakt se podařilo dohledat, získat a po důkladném prostudování, dokumentaci a konservaci předat do sbírek Moravského zemského muzea.
Starohradiská dáma je dochovaná zhruba do poloviny své původní výšky a je 41 mm vysoká.

Lokalita:  Staré Hradisko ext link 15 u Prostějova (Olomoucký kraj)
Literatura:
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 2:11
Datování: mladší doba laténská