kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Aplikované výtvarné dílo, plech

LokalitaStaré Hradisko ext link 15 u Prostějova (Olomoucký kraj)
Literatura:
Meduna, J. ext link 15 1970: Das keltische Oppidum Staré Hradisko. Germania 48, 34-59;
Čižmář, M. ext link 15: 2002a: Laténský depot ze Ptení. K poznání kontaktů našeho území s jihem. Památky archeologické 93, 194-225, 38 s obr;
Čižmárová, J. ext link 15: 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Brno, 232 s obr.