kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Hlava plochá, bezvousý obličej. Mísa

Lokalita: Stebno u Podbořan ext link 15 (Ústecký kraj)
Literatura:
Kysela, J. ext link 15 et al: Stories that made the Iron Age: studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová. Prague: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2017, 79, obr. 4-5
Holodňák, P. - detail na Muzeum K. A. Polánka Žatec ext link 15