kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Lidská hlava v „čepci“

Lokalita: Klenovice u Prostějova ext link 15 (Olomoucký kraj)
Literatura:
Čižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra, 224, 228, obr. /Abb. 11;
Megaw, J.V.S. ext link 15 2014: A puzzle piece from Klenovice na Hané, Prostějov district. Moravské křižovatky, 699-706. Brno, 699, obr. 1-4