kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Plastika znázorňující mužskou a ženskou postavu.

Tento ojedinělý nález plastiky byl při své první publikaci datován do mladší doby laténské (Kruta/Lička 2004, 155), v současné době je však řazen do doby halštatské (Venclová a kol. 2008, 93, příl. 7: 5), a to na základě severoitalských analogií datovaných do 7. – 6. století př. n. l.

Literatura:
Čižmář, M. ext link 15 2012: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra, str. 147, str. 146 obr. 2:1