kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Postava bezvousého muže v polokulovité helmě s obvodovým zesílením (typ Negau)

Lokalita: Vladař u Žlutic ext link 15 (Karlovarský kraj)
Literatura:
Motyková, K. ext link 15: Pravěké hradiště na vrchu Vladaři u Žlutic. Karlovarsko 5, 8-12, obr. 2
Chytráček, M. ext link 15 a kol. 2010: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař, Živá archeologie: rekonstrukce a experiment v archeologii 11, 45–50.
Chytráček, M. ext link 15 a kol. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách, Památky archeologické 103, 273–338.