kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Figurka sedícího muže, hlava se stylizovaně znázorněnýma očima, nosem a ústy

LokalitaStradonice u Berouna ext link 15 (Středočeský kraj)
Literatura:
Waldhauser, J. ext link 15 2001: Keltské nálezy z Čech získané v letech 1990-2000 detektory kovů. Archeologie výzkumy ve středních Čechách 5, 441-458, 466;
Waldhauser, J. ext link 15 et al: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha, 447, obr. 9-10