kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Zlatá maskovitá aplika, po obou stranách obličeje jsou lístky jmelí, považováné za symbol boha Esa ext link 15 4. st. př. n. l.

Zlatý nález z knížecího hrobu Schwarzenbach, zlatý plech, výška 5 cm. Nález uložen v Staatliche Museen zu Berlin.

O lokalitě máme článek na www.keltskaevropa.cz ext link 15