kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Postava silně stylizovaná s rozpaženými rukama v poloze pravoúhle nahoru

Lokalita: Ptení u Prostějova ext link 15 (Olomoucký kraj)
Literatura: Čižmář, M. ext link 15 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Olomouc, 194-225, obr. 3