kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Hlava v podobě izolovaného elipsoidu. Šatové spinadlo

Lokalita: Přemyšlení u Prahy ext link 15 (Středočeský kraj)
Literatura:
Píč, J. L. ext link 15 1903: Hradiště u Stradonic jako historické Marobuduum. Praha , tab. II:6;
Kruta, V. ext link 15: 1975: L´art celtique en Boheme. Paris, 181-182, fig. 37A