kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Bronzová figurka muže na prohnuté tyčince

Nepravidelná hlava s výrazným nosem, výšla 35 mm

Lokalita: Oberleiser Berg, Bez. Kroneuburg, Dolní Rakousy, Rakousko
Literatura:
Karwowski, M. 2012: An Ithyphallic Celtic Figurine from Oberleiserberg. In: S. Berecki (ed.): Iron Age rites and rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011. Târgu Mureş: Editura Mega, 189–212
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 2:11
Datování: mladší doba laténská , obr. 2:14