kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Postava s realisticky modelovanou hlavou. Šatová spona

Lokalita: Manětín u Plzně ext link 15 (Západočeský kraj)
Literatura:
Soudská E. ext link 15 1968: Hrob s maskovitou sponou z Manětína-Hrádku. Archeologické rozhledy 20, 451-469, tab. I-II ;
Soudská E. ext link 15 1994: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen. Das Gräberfeld Manětín-Hrádek. Praha, obálka