kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Bronzová figurka muže.

Figurka muže má naturalistické proporce i postoj s vahou těla na jedné noze, slabě promodelovaná tvář, oči i vlasy zobrazeny graficky

Lokalita: Löbersdorf, Bez. Melk, Dolní Rakousy, Rakousko
Literatura:
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 3:16