kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Bronzová figurka muže.

Figurka má výšku 37 mm, tvář šišatá, oči vytvořeny důlkami

Datování: LT C2?
Lokalita: Ladná-Padělky ext link 15, okr. Břeclav
Literatura:
• Goláňová, P., Kysela, J. 2019: What can the dwarfs tell? On settlements and anthropomorphic statuary in La Tène Southern Moravia. In: Sedem kruhov Josefa Bujnu. Studia Historica Nitriensia 23, Supplementum 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 71–92., č. 1, Fig. 2: 1; 4
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 2:11
Datování: mladší doba laténská