kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Bronzová figurka ženy.

Bronzová figurka ženy s dlouhými vlasy. Oči a nos provedeny plasticky.

Lokalita: Gurina, Bez. Hermagor, Korutansko, Rakousko
Literatura:
Kysela, J. ext link 15, Kmošek, M. ext link 15, Smělý, T. ext link 15: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 3:16
• Gamper, P. 2015: Gurina. Die römische Stadt aus der Zeit der Eroberung Noricums. Kärntner Museumsschriften 83. Klagenfurt: Landesmuseum für Kärnten, 166, Fig. 53