kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Nápažník/náramek se zdobením - silně stylizované oblé hlavy ve dvojicích na třech izolovaných místech

Lokalita: Dalovice u Mladé Boleslavi ext link 15 (Středočeský kraj)

Literatura: Hlava M. ext link 15 2008: Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea Hlavního města Prahy. Archaeologica Pragensia 19, 123-128, obr. 2.