kelt hlava

Keltové - keltské hlavy a postavy

Volná plastika muže s rozkročenýma nohama v kleku

Lokalita: Čejč u Hodonína ext link 15 (Jihomoravský kraj)
LiteraturaČižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Nitra In: G. Březinová, V. Varsik (eds.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes XIV. Nitra: Archeologický ústav SAV v Nitre, 145–173., str. 154, obr. 4:1